افزونه پیدا کردن لینک های خراب وب سایت وردپرسی

لینک های خراب وب سایت broken link

چطور و چگونه لینک و صفحه های خراب و ۴۰۴ وب سایت خود را پیدا کنیم؟

لینک های شکسته هم همانند وسایل شکسته به شما ضرر می رسانند و بین این دو تفاوتی احساس نمی شود جز حالت مجازی و واقعی بنی آن ها. لینک های شکسته به لینک های گفته میشود که هنگام ورود به ان ها به هر علتی باز نمیشوند … زمانی که این لینک ها در قسمت هایم مختلف وب سایت وردپرسی شما مانند صفحات،نظرات و.... موجود هستند باعث میشوند که موتورها به طرف این برگه ها هدایت شوند و این عملکرد کاهش اعتبار وب سایت وردپرس شما را به همراه دارد. امام اروز با معرفی یک افزونه فوقالعاده برای همیشه از این ماجرا خلاص شوید. (بیشتر…)