رتبه در سایت الکسا تا چه حد اهمیت دارد؟

رتبه الکسا

تاثیر رتبه الکسا

شاید برای شما سوال پیش آمده باشد که آیا رتبه الکسا مهم و تاثیر گذار است ؟ تمام تجارت هایی که در فضای مجازی فعالیت دارند ، می خواهند درصد مشتریان خود را افزایش دهند . روش های متفاوتی برای جذب کاربران وجود دارد ، درواقع همه قصد موفقیت در تجارت خود را دارند ولی نکته مهم این است که بدانیم کاربرانی که وارد سایت ما می شوند چه واکنشی خواهند داشت ؟ آیا در سایت شما خواهند ماند یا اینکه سایت شما را ترک خواهند کرد ؟ اگر سایت شما را ترک کنند به این معنی است که اطلاعات مورد نظرشان را در سایت شما پیدا نکردند و یا اینکه صفحه مورد نظر کاربر مشکل خاصی دارد . بهترین مکان برای اندازی گیری میزان موفقیت شما و از همه مهمتر وضعیت رقیبان شما سیستم رتبه بندی الکسا است. (بیشتر…)