بایگانی برچسب: رازهای Linkdin

۱۰ مهارت جالب در لینکدین Linkedin

10 مهارت جالب در لینکدین Linkedin

برای افراد جویای کار و کارمندان ،شبکه اجتماعی به نام لینکدین وجود دارد ،کاربران مهارت های خود را در بخش مشخصی وارد می کنند .با تایید آن فرد توسط دوستانش در زمینه مهارت عنوان شده ،مشخص می گردد که چه میزان توانایی دارد .در این شبکه اجتماعی اخیرا شاهد این ...

ادامه مطلب