اهمیت راه اندازی فروشگاه اینترنتی و نیاز مردم

راه اندازی فروشگاه اینترنتی

وبگاه اینترنتی و منبع درآمد

یک لحظه دنیا را تصور کنید که هیچ مغازه ای مجود نداشته باشد و همه فروشگاه ها اینترنتی باشد! این تصور خیلی دور نیست و مطمئن باشید در آینده نزدیک ایران کمتر از ۲۰ سال این اتفاق می افتد! خوب عزیزان منظور من از سایت همان وبگاه است و داشتن آن استفاده های زیادی دارد که همه آنها را توضیح میدهیم. یک سایت می تواند فروشگاهی باشد و یا شرکتی برای استغاده کاتالوگ که بتوان در کارت ویزیت ها قابل استفاده باشد ولی در کل داشتن یک سایت میتوانید از طریق اینترنت اطلاعات و هر چیزی که فکرش را میکنید به اشتراک بگذارید. (بیشتر…)