تم لاین

آرشیو بلاگ

راه اندازی فروشگاه اینترنتی
وبگاه اینترنتی و منبع درآمد یک لحظه دنیا را تصور کنید که هیچ مغازه ای مجود نداشته باشد و همه فروشگاه ها اینترنتی باشد! این تصور خیلی دور نیست و مطمئن باشید در آینده نزدیک ایران کمتر از 20 سال این اتفاق می افتد! خوب عزیزان منظور من از سایت همان وبگاه است و داشتن آن استفاده های زیادی دارد که همه آنها را توضیح میدهیم. یک سایت می تواند فروشگاهی باشد ...
  • توسط:
  • تاریخ انتشار:
    ۸/۰۴/۱۳۹۴
  • بازدید:
    60 بازدید
  • دیدگاه:
    0