حسین

برای افزایش بهره وری تبلیغات بنری چه باید کرد؟

تبلیغات بنری و طراحی بنر

احتمالا شما هم از تبیلغات بنری استفاده کردید ولی بازدهی مورد نظرتون رو کسب نکردید و احتمالا از این روش تبلیغاتی دلسرد شدین. در تبلیغات بنری باید بعضی اصول ساده را رعایت کنید تا بنرهایی که می سازید کلیک خور بالایی داشته باشند.

ادامه مطلب